2009-05-01

Konfliktsky

Eg har alltid tenkt at det å vere konfliktsky har ein negativ klang over seg. Men etter å ha høyrt eit portrettintervju med Thorvald Stoltenberg 1.mai, har eg fått eit anna syn på ordet. Han er norsk diplomat, politikar og har vore i mange land, og han er ein menneskekjennar. Han seier det er altfor mange menneske i verda som søkjer konflikt. Å vere eit menneske som får til kompromiss er så mykje betre. Konfliktsky er eit honnør-ord, meiner han. Eg har stor sans for mannen, og tek det til meg.