2009-06-20

Agent 007

Vi merkar oss at Mats og Simon nærmar seg tenåra. Når dei to er i lag blir det alltid liv og røre. Dei kommuniserer, ler og er kreative og finn på morsomme ting saman. Etter ei god stund på badet her om dagen, kom dei ut med glatt sleik, svarte solbriller og identifisere seg med udødelege agent 007. Halve hårvoks-boksen forsvann, men pytt-pytt.

Ingen kommentarer: