2009-08-27

Kompromisset

Han er ein klok mann, far Stoltenberg, eller Thorvald om du vil. Eg har sitert han før, men også no tek eg med meg eit viktig vurdering sett frå hans side. Kompromisset. Det er kompromisset som driv samfunnet framover. Internasjonalt er dette eit spørsmål om krig og fred! Eg vil vere med å heve forståinga av ordet. Om vi er usamde innimellom og må seie: -Vi måtte ta eit kompromiss, ja, så er ikkje det noko nederlag!

1 kommentar:

Øyvind sa...

So rett som det er sagt!