2011-03-12

Flott ungdom

Deciding har vore på nattcup i Sogndal.

Dei er miljøskaparar og held konsert for rundt 250 konfirmantar ei natt i året (+ ei natt i Førde).

Ungdomane er fantastiske! Dei er positive, inkluderande, glade, hjelpsame, skaper entusiasme og så er dei sjølvsagt litt trøtte når klokka er halv fem om morgonen.

Med nesten 20 stk på nattbussen skulle nokon tru at det vart mykje støy og dei sovande frå Oslo vart forstyrra, men nei. Her var ikkje ein knyst frå nokon.

Då er det ikkje så vanskeleg å vere leiar. (Men godt å kome heim i si eiga seng og få sove)

Ingen kommentarer: