2011-06-18

På veg heim til pinse var det kjempelang kø på ferjesambandet Lavik Oppedal. Ja, eg har aldri sett så lang kø før.
Tidlegare vegsjef her i fylket kommenterte statusen min på Facebook - Uansvarleg å ikkje sette inn ferje nr.3 i pinsa.
For min del gjorde det ikkje noko. Eg sat på bussen.Nokre fordelar med å ta buss, heldigvis.

Ingen kommentarer: