2009-03-15

100 % foball

Fotballsesongen er i gang. Avisspaltene er fulle av førehandsstoff og referat, med alle mogelege vinklar, samanlikningar og kommentarar. Det same er fjernsynet og nettet. Eg les og ser og tenkjer at i år skal eg prøve å følgje med. Men eg kjem aldri til å bli ein ekte supporter til eit spesielt lag. Her i familien har alle kvart sitt lag. Temperaturen mellom søskena kan bli ganske så oppheta når den eine er tilhengjar av Liverpool og den andre ManU. Men i dag er det Molde som gjeld, og kanskje Brann,... i morgon.

Ingen kommentarer: