2010-01-29

Aldri ajour

Eg lurer på kor mykje tid eg brukar på å halde orden på klea her i huset?

Uansett kor ofte eg vaskar kle, heng opp kle, legg saman kle så er det fullt i skitentøyskorga. Og ikkje alltid fullt, men stappfullt!

Tørkestativet er dermed også godt brukt. Alltid fullt, det og. Men trass alt er det betre enn ei full korg på vent til vasking...

Det er ei god kjensle å sjå botnen, men når det sjeldan skjer er det vel eit godt teikn på at aktiviteten er på topp. Og slik bør det vel også vere?

Ingen kommentarer: